Kijkwijzer

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk schadelijk kan zijn voor kinderen.

STAR  is aangesloten bij het NICAM, het instituut dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de Kijkwijzer. We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen goede informatie krijgen zodat zij zelf maatregelen kunnen treffen om kinderen te behoeden voor content waar ze nog niet aan toe zijn. Om die reden classificeren we alle programma’s en voorzien we alles wat we uitzenden van Kijkwijzer-pictogrammen: een leeftijdsaanduiding (alle leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar) en de reden van het advies (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik). 

Uitzendtijden

Bij het uitzenden op televisie houden we rekening met het uitzendtijdstip. Programma’s met de classificatie alle leeftijden, 6 en 9 jaar mogen op elk moment van de dag worden uitgezonden. Programma’s met een 12 jaar classificatie worden vanaf 20.00 uur uitgezonden en programma’s met 16 jaar classificatie vanaf 22.00 uur. Deze beschermingsmaatregel past niet meer bij het sterk veranderde medialandschap sinds de invoering van de Kijkwijzer-leeftijden in 2001. 

Tegenwoordig is er veel meer keuzevrijheid over wat we kijken en wanneer. Programma’s, films en series zijn inmiddels op elk moment van de dag digitaal te bekijken, ongeacht de leeftijdsclassificatie. Om mee te gaan in die ontwikkeling is NICAM we op 1 januari 2018 een pilot gestart waarbij programma’s met de classificatie 16 jaar vanaf 20.00 uur worden uitgezonden. FOX neemt ook deel aan deze pilot.

Uw eigen keuze

We vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd kunnen besluiten of ze hun kinderen naar een tv-programma of film laten kijken. Daarom geven we voor het uitzenden van de programma’s het Kijkwijzer-advies duidelijk aan in beeld. Ook zorgen we ervoor dat onze programmering is afgestemd op de doelgroep van dat moment. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een kinderslot in te stellen. Meer informatie hierover vind je op de site van je tv-aanbieder. 

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over Kijkwijzer kun je terecht op kijkwijzer.nl.